МВР

ОД Габрово

 

Работно време за административно обслужване в РДПБЗН и РСПБЗНРаботното време за административно обслужване в РДПБЗН и РСПБЗН от областта е:

- понеделник от 08:30 до 12:00 часа

- четвъртък от 13:00 до 17:30 часа


 

    Административното обслужване на граждани в РДПБЗН - Габрово се извършва от служителите от ИАД и АО, а в РСПБЗН от областта  - от служителите, осъществяващи държавен противопожарен контрол.