МВР

ОД Габрово

 

Състояние на пътнотранспортната обстановка и безопасността на движение по пътищата и улиците на територията на Област Габрово през зима 2018 - 2019 г.

31 окт 2019

А Н А Л И З

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА  ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”

 

 

 

 

 

 

А Н А Л И З

 

за състоянието на пътнотранспортната обстановка и безопасността на движение по пътищата и улиците на територията на Област Габрово през зима 2018 - 2019 г.

 

 

За периода от 01.11.2018 г. до 31.03.2019 г., когато пътищата и улиците са в условия на зимно поддържане служители от сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Габрово следяха за рязка промяна във времето и влошени метеорологични условия, извършваха обходи за поддържане на пътната мрежа проходима ли е и за наличие на заледени участъци, като при създала се необходимост сигнализираха фирмите отговарящи за почистване и поддържане на пътищата при зимни условия. Също така екипите на Пътна полиция извършваха ежедневните си задължения за контрол и подпомагане на движението, както обслужване на настъпилите пътнотранспортни произшествия /ПТП/ и анализираше получената информация от тях.

 

Състояние на пътнотранспортната обстановка по пътища извън населените места

Пътнотранспортни  произшествия

 

01.11.2018 - 31.03.2019г.

м. ноември

м. декември

м. януари

м. февруари

м. март

Общо ПТП

18

25

21

9

14

Тежки ПТП

2

3

4

3

4

Загинали

1

1

0

0

0

Ранени

2

4

4

4

4

              

Анализът на данните за настъпилите ПТП ни дава основание за следните констатации и изводи за обстановката по БД :

 

През предходния зимен период от началото на м. ноември 2018 г. до края на м. март 2019 г., когато пътищата и улиците в страната се поддържат при зимни условия анализа на настъпилите пътнотранспортни произшествия дават основание за следните оценки и изводи за обстановката по безопасност на движението на територията на област Габрово:

Статистическите данни за настъпилите пътнотранспортни произшествия за разглеждания период сочат, че по пътищата извън населените места на територията на област Габрово са настъпили общо 87 ПТП. Шестнадесет от тези ПТП са тежки, като в резултат на същите са загинали 2 и ранени 18. Загиналите са по 1 през м. ноември и м. декември 2018 г. Първото тежко ПТП е настъпило на път ІІ-44 при км 25+900 /пътен възел с път ІІІ-5004/, където възрастен водач на л. а-л движещ се от път ІІІ-5004 навлиза по път ІІ-44 в платното за насрещно движение и след челен сблъсък водача почива, а съпругата му е ранена. При второто тежко ПТП със загинал на път І-4 км 95+305 отново при челен сблъсък между товарен бус и камион с полуремарке почива водача на буса, а пътник в същия автомобил и водача на второто МПС са ранени.

От горепосочените ПТП 78 са настъпили по пътища от РПМ и 9 по пътища от общинска пътна мрежа, при тежките ПТП 15 са на пътища от РПМ и само едно на общински път с 1 ранен.

На път І – 4 през зимния сезон 2018-2019 г. са настъпили 21 ПТП, като през м. февруари няма регистрирано. Три тежки ПТП с 1 загинал и 4 ранени са регистрирани през този период, по едно в месеците ноември, декември и януари. ПТП със загинал е описано по-горе, при другите две ПТП, МПС само напуска пътното платно и се преобръща извън пътя или се блъска в скат.

На път І – 5 са настъпили 13 ПТП, от тях 3 с тежки последици 3 ранени: 1 през м. януари и 2 през м. март. В едното ПТП л. а-л излиза извън пътя и пада в дере. При второто велосипедист спускащ се от връх Шипка пада сам на платното за движение, а при третото мотоциклет и л. а-л се блъскат на разклона за Дряновски манастир.

По път ІІ – 44 /Севлиево – Габрово/ са регистрирани 25 ПТП, 5 от тях с тежки последици 1 загинал и 5 ранени. Произшествието, в което е загинал 1 и 1 е ранен е посочено също по-горе. Четирите ПТП с по един ранен са настъпили по 1 всеки месеци от м. декември до м. март. Пътнотранспортните произшествия през м. декември и м. февруари са между две МПС на км 20+367 – кръстовище за с. Враниловци след промяна организацията на движение. В ПТП през м. януари велосипедист е блъснат от л. а-л в началото на с. Янковци, а през м. март л. а-л движещ се от гр. Габрово завива за кв. Войново и блъска насрещно движещ се в права посока мотоциклет.

По пътища ІІІ-ти клас от РПМ на територията на област Габрово са настъпили 19, като 4 са с тежки последици 5 ранени. Три от тежките ПТП м. януари – февруари са настъпили на път ІІІ-404 от км 11+900 до км 13+100, където пътя съчетава надлъжен наклон и множество криви. Четвъртото ПТП с 1 ранен е на път ІІІ-5522 км 3+750, където също има наклон и множество криви.

При направения анали на причините довели до тежките ПТП се установи, че са настъпили по вина на водачите, а не от лоши пътни условия и инфраструктура.

           

Нарушенията на водачите, предизвикали тежки ПТП по пътища от РПМ и общински пътища през петте месеца на зимния сезон са следните:

 

-           отнемане на предимство на друго ППС – 1;

-           внезапна промяна посоката на движение – 4;

-           несъобразена скорост с пътните условия – 4;

-           неправилно изпреварване – 2;

-           неспазване на достатъчна дистанция – 2;

-           друго нарушение на водача – 3.

 

Според метеорологичните условия, при които са настъпили тежките ПТП:

 

-           ясно време – 6 ПТП;

-           облачно време – 6 ПТП;

-           валежи от дъжд – 2 ПТП;

-           снеговалеж – 2 ПТП;

 

Пътнотранспортната обстановка по улиците в населените места през зимния период 2018 – 2019 г.

 

01.11.2018 - 31.03.2019г.

м. ноември

м. декември

м. януари

м. февруари

м. март

Общо ПТП

37

29

31

24

21

Тежки ПТП

4

6

2

4

2

Загинали

0

0

0

0

0

Ранени

4

7

2

6

2

             

Община Габрово

 

            На територията на община Габрово по пътищата от общинска мрежа са настъпили 3 ПТП, две с материални щети и едно с 1 ранен, при което на път GAB 3069 „/GAB 3009 Поповци-Николчевци/-Рачевци“ непълнолетен велосипедист се блъска в спряло МПС, в резултат на което същия е пострадал леко.

            Седемдесет и пет ПТП са настъпили по улици на гр. Габрово и 1 в с. Яворец, като в 14 от ПТП са ранени 17 души. През разглеждания период 01.112018 г. – 31.03.2019 г. големия брой тежки ПТП с пострадали 9 са с участие на пешеходци – ранени 10, като в 4 от тях е отнето предимството на пресичащи пешеходци по пешеходна пътека. Две от тези произшествия с 3 ранени са настъпили на пешеходна пътека разположена на ул. „Орловска“ до № 102. След преустройството на кръстовището между ул. „Орловска“ и ул. „Д-р Никола Василиади“ пешеходната пътека е преместена. Три от тежките ПТП са при сблъскване между 2 МПС и две ПТП при блъскане на МПС в препятствие, в следствие на които са ранени 2 водачи и 5 пътници в МПС. От направен анализ на ПТП по място на настъпване се отчита, че са настъпили по различни улици и кръстовища и до момента не е налице струпване в отделна точка или участък. По-голям брой от 1 ПТП са настъпили на улици, които съвпадат  с пътища от РПМ, като бул. Трети март, ул. Брянска, бул. Могильов, бул. Априлов и ул. Н. Войновски. Тези улици се явяват събирателни за гр. Габрово и са натоварени от движещи се МПС и пешеходци ежедневно и целогодишно, като броя на настъпилите по тях ПТП не се влияе от сезона.

            Основните причини за настъпването на ПТП са по вина на водачите на МПС, като отнемане на предимство на пешеходец или друго ППС, несъобразена скорост, неправилно движение по пътното платно и неправилно движение на заден ход. В резултат на тези причини са настъпили 64 % от разгледаните ПТП.

По видове най-много са произшествията, при които се сблъскват 2 МПС – 26, след тях блъскане на МПС в стълб или предпазна ограда – 15, блъскане на МПС в паркирано ППС – 10 и блъскане на пешеходец при различни обстоятелства – 9.

           

            Община Севлиево

 

            В община Севлиево по пътищата от общинска мрежа в зимни условия са настъпили 4 ПТП само с материални щети. Две от тези ПТП са възникнали при сблъскване между две МПС, а другите две МПС блъска диво животно или излиза само от платното и се блъска в препятствие.

Четиридесет и шест ПТП са настъпили уличната мрежа на гр. Севлиево и по едно в с. Сенник, с. Душево, с. Горна Росица и с. Ряховците. От общо 51 ПТП по улиците на населените места в община Севлиево 3 са тежки ПТП, като в резултат на същите са ранени 2 пешеходци и 1 велосипедист.  Най-голям брой ПТП с материални щети са настъпили по улиците Никола Д. Петков и Стефан Пешев, но трябва да се отбележи, че тези улици са част от РПМ и по тях преминава транзитния трафик.

            Основните причини за настъпването на ПТП са по вина на водачите на МПС. В резултат на отнемане на предимство на друго ППС или пешеходец неправилно движение по пътното платно, неспазване на дистанция и несъобразена скорост са настъпили 61% от разгледаните ПТП.

            По видове най-много са произшествията, при които се сблъскват 2 МПС –25, след тях блъскане на МПС в паркирано или спряно ППС – 8, блъскане на МПС в стълб или предпазна ограда – 7 и блъскане на пешеходец – 2.

 

            Община Дряново

 

            По пътищата от общинска мрежа на територията на община Дряново няма настъпили ПТП.

            По улиците на населените места за изминалия зимен сезон са регистрирани само 8 ПТП с материални щети. Същите са настъпили по различни улици и кръстовища и не са при типични земни условия.

Основните причини за настъпването на ПТП са по вина на водачите на МПС. В резултат на употреба на алкохол и невнимение на водачите на МПС, както и внезапна промяна посоката на движение са основните причини предизвикали възникване на пътнотранспортните произшествия.

 

           

Община Трявна

 

            Две ПТП с материални щети са настъпило на общински пътища на територията на община Трявна. Произшествията са настъпили по едни и същи причини и с едни и същи последствия - МПС движещо се с несъобразена скорост излиза извън пътя и се преобръща.

            По улиците в гр. Трявна са настъпили 6 ПТП, от тях 1 тежко с ранен водач на мотопед и 1 ПТП с материални щети по улиците на гр. Плачковци. Тежкото ПТП и две от произшествия с материални щети са настъпили на ул. Ангел Кънчев, но на различни места и не са повлияни от пътните условия. При едното МПС се блъска в друго МПС спряно пред него, а при второто на кръстовището с ул. Украйна завиващо наляво МПС се блъска в насрещно движещ се автомобил.

Причините за настъпване на ПТП по улиците на населените места в община Трявна са различно, но всичките са по вина на водачите на моторни превозни средства.

 

Нарушенията на водачите, предизвикали тежки ПТП по пътища от РПМ през петте месеца на зимния сезон са следните:

 

-           отнемане на предимство на пешеходец или друго ППС – 8;

-           внезапна промяна посоката на движение – 2;

-           несъобразена скорост с пътните условия – 4;

-           неправилно движение назад – 2;

-           навлизане в насрещното движение  – 1;

-           друго нарушение на водача – 1.

 

Според метеорологичните условия, при които са настъпили тежките ПТП уличната мрежа:

 

-           ясно време – 10 ПТП;

-           облачно време – 2 ПТП;

-           валежи от дъжд – 5 ПТП;

-           снеговалеж – 1 ПТП;

 

След цялостно анализиране на информацията се установи, че през периода от 01.11.2018 г. до 31.03.2019 г., когато пътищата от републиканска  и общински пътни мрежи, както и улиците в населените места са в условия на зимно поддържане метеорологичните условия не са указали пряко влияние при настъпване на тежките ПТП, а голямата част са от тях са настъпили при условия, които са близки до другите сезони – сухи пътища или валежи от дъжд. Само 3 тежки ПТП: 2 по пътища от РПМ и 1 на улица в населено място са настъпили при снеговалеж и заснежен път, което от своя страна потвърждава, че основните причини за настъпване на ПТП са по вина на водачите на пътни превозни средства извършили нарушения на ЗДвП.

 

ИЗГОТВЕНО ОТ

СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“

ОДМВР – ГАБРОВО

 31 октомври 2019 | 14:21