МВР

ОД Габрово

 

Информация за дейността на ОДМВР-Габрово през 2018 г.

08 апр 2019

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ГАБРОВО

град Габрово, ул. “Орловска” № 50, тел. 800-860  

 

 

                                                                                   

О Т Ч Е Т

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД на МВР ГАБРОВО

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

           

 

В оперативната обстановка на територията на област Габрово през 2018 г., се наблюдава устойчивост на основните криминогенни фактори, като не бяха допуснати действия и прояви, съдържащи рискове и заплахи за националната сигурност, терористична дейност, нарушаване на гражданския и социалния мир в региона.

            Регистрираните през изминалата годината криминални престъпления са 1253, което е с 11.41% по-малко, спрямо 2017 г /1396/. Коефициентът на престъпност е намалял със 116,18 пункта спрямо 2017 г. и е по-нисък от средния за страната с 92 пункта.

Основна част от структурата заемат престъпленията против собствеността-чл.194-218в 48.44%. Второ място заемат общоопасните престъпления – 44,37%. Относителният дял на престъпленията против личността е 3.59%.

 


Видове престъпления!

 

            Регионално разпределение на регистрираните криминални престъпления в областта:

 

Регионално разпределение на регистрираните криминални престъпления в областта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистр.престъпл.

Разкр.престъпл.

Престъпл.регистр.

 

 

Общ

през текущия

от регистр. през

предишни години и

 

Отч.

брой

период

текущия период

разкр.през периода

РЕГИОН

период

ЗМ

Общ

Брой на

Общ

%

Разкр.

Установени

 

 

 

брой

100 хил.

брой

на

прест.

извър-

 

 

 

 

души

разкрив.

 

шители

1

2

3

4

5

6

7

12

13

ОБЩО

2017 г.

1657

1396

1098.52

879

62.97

116

126

2018 г.

1543

1253

985.99

783

62.49

109

114

РУ ГАБРОВО

2017 г.

825

681

0.00

380

55.80

63

67

2018 г.

762

596

0.00

314

52.68

86

91

РУ ДРЯНОВО

2017 г.

187

163

0.00

120

73.62

11

13

2018 г.

173

148

0.00

105

70.95

6

6

РУ СЕВЛИЕВО

2017 г.

500

432

0.00

293

67.82

24

25

2018 г.

481

409

0.00

289

70.66

10

10

РУ ТРЯВНА

2017 г.

116

98

0.00

75

76.53

7

11

2018 г.

101

88

0.00

71

80.68

1

1

С-Р ПРОТ.НА КРИМ

2017 г.

23

17

0.00

9

52.94

7

7

2018 г.

18

10

0.00

3

30.00

3

3

 

 

През 2018 г. на територията, обслужвана от ОДМВР-Габрово, е работено по 1543 заявителски материала, срещу 1657 за 2017 г, което е намаление с 6,88%. Установени са извършителите на 661 от тях, през сравнителния период на 2017 г са били 744. Налице е устойчивост в разкриваемостта, като през отчетния период е 62.49%.

През отчетния период са разкрити 109 престъпления, регистрирани през предходни периоди, срещу 116 за 2017 г.

            Видно е, че има намаление при общоопасните престъпления и значителен спад на престъпленията против личността с 28,6%, съответно 45 за 2018г/ срещу 63 за 2017/.  При престъпленията против собствеността също има намаление с 15,68%, съответно 586 за 2018 срещу 695 за 2017г.

През тази година, броят на регистрираните престъпления, свързани с наркотични вещества, бележи сериозно увеличение със 50% в сравнение със същия период на 2017 г. /144 за 2018 и 96 за 2017 г/. С наркотични вещества са установени извършители 104 лица, срещу 47 за 2017, 15 от които са непълнолетни. Иззети са 269,57гр амфетамин, 7780,38 гр метамфетамин, 21006,76 гр марихуана, 166 растения, 15,83 гр екстази и 0,6 гр кокаин. През отчетния период са задържани 127 лица, свързани с престъпления с наркотици и е работено е по 182 досъдебни производства. От всички 104 задържани лица с наркотици, 14 са жени, а 14 са непълнолетни.

В таблицата по-долу са онагледени иззетите количества по месеци.

 

Месеци

Амфетамин

 

Метамфетамин

Марихуана

Марихуана стръкове брой

Екстази

Кокаин

Хероин

Гр.

Табл.

Гр.

Таб.

Януари

1,9

0

0

0

869,9

0

2,33

0

0

Февруари

12,67

0

7701,81

0

1394,5

64

0,5

0,6

0

Март

0

0

0

0

8092,9

0

0

0

0

Април

0,9

0

0

0

7,43

1

0

0

0

Май

1,5

0

1,8

0

73,08

150

8,1

0

0

Юни

0,41

0

6,7

0

112,74

11

0

0

1

Юли

0

0

0

0

1018,16

8

0,4

0

0

Август

0,6

0

0

0

5,16

54

0

0

0

Септември

0

0

1,1

0

5183

34

0

0

0

Октомври

250,6

0

0

0

2859,89

9

0

0

0

Ноември

0,2

0

65,27

0

1235,1

0

4,5

0

0

Декември

0,79

0

4,51

0

154,9

0

0

0

0

ОБЩО

269,57

0

7780,38

0

21006,76

331

15,83

0,6

1

 

През 2018 година са регистрирани 183 икономически престъпления, работено е по 325/314/ заявителски материала. Коефициентът на престъпност е 144 – с почти 14,95 пункта по-нисък от сравнителния период.

 

И през този отчетен период най-голям е броят на  престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система – близо 73,22% от всички регистрирани престъпления. Делът на документните престъпления е 14,21%, 9,83% - против собствеността и други – 2,74%.

            Основните приоритети се свеждат до разкриване на престъпления против паричната, кредитна, финансовата и данъчно осигурителната система на страната, престъпления свързани с неправомерно изразходване на средства предоставени от Европейския съюз, в различни програми на финансиране и предоставени, чрез различни финансови институции, както и работа по документни престъпления във всички сфери на икономиката, и престъпления против митническия режим на страната. 

            През 2018г. активно е работено по разкриване на престъпления, свързани с разпространението на акцизни стоки без бандерол, като се забелязва спад в заловените количества през месец юли, август и септември, което по направен анализ се дължи на предотвратените производства на безакцизни цигари в страната, от органите работещи по разкриване на организирана престъпна дейност. Планирани и проведени са 14 СПО съвместно с инспектори от митническите бюра в гр. Габрово и гр. Севлиево, на множество обекти, МПС и физически лица, за наличие на стоки без редовни акцизни бандероли. Открити са общо 114984 къса  /5750 кутии/ или 12 мастърбокса, установени са 113,4 кг. насипен тютюн и 105 литра наливен алкохол с висок градус. По регистрираните случаи са заведени 14 ДП по чл. 234 от НК, наложени 106 административни санкции по ЗАДС, отработени са 16 преписки по описа на ОДМВР гр. Габрово. Предотвратените щети за бюджета, само от невнесения акциз на заловените контрабандни стоки възлизат над 55 000 лева.

            За сравнение, установените и иззети количествата през 2017г. са както следва: 563869 къса /28193 кутии/ или /53,4 мастърбокса/, 79,3 кг. тютюн, 1444 литра алкохол. При цигарите има значителни разлики, което се дължи на заловените през 2017г. в 1 случай 46 мастърбокса цигари без бандерол, като се извъди това количество се получават за 2017г. установени 10,3 мастърбокса.

            Видно е, че в изминалата 2018г. количеството е в повече и се запазва тенденцията в областта да се залавят около 10 мастърбокса цигари за 1 година, с изключение правят големите количества, които минават транзит през областта и залавянето им е изключително трудно и изисква много случайно получена информация за достигане на резултати. 

 

Охранителна дейност,

През отчетния период са охранявани 209 на брой обществени мероприятия и 207 сравнение за 2017 година, с участието на 1 727/1 415/ служители, без да са допуснати сериозни нарушения на обществения ред. По-важни от тези мероприятия бяха участие в охраната на Европредседателството, тържествата по случай Националния празник 3 март, майските празници и карнавала в гр. Габрово, празниците на останалите общински центрове-Севлиево, Дряново и Трявна, различни празници на територията на ЕМО „Етъра“ и АИР „Боженци“, възстановки на исторически събития, спортно и културни мероприятия.

Пътна полиция

           Пътно-транспортни произшествия

Период

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

Общо ПТП

681

673

899

723

714

Тежки ПТП

81

76

81

67

75

Загинали

7

7

11

11

16

Ранени

93

88

86

71

90

 


Разпределението  на ПТП по общини за 201
7 г. е следното:

 

ОБЩИНА

ПТП с мат.щети

2017 г. / 2018 г.

Тежки ПТП

2017 г. / 2018 г.

Загинали

2017 г / 2018 г.

Ранени

2017 г. / 2018 г.

Общ. Габрово

301 / 271

47 / 50

3 / 4

53 / 59

Общ. Дряново

30 / 48

4 / 4

1 / 0

6 / 4

Общ. Севлиево

239 / 243

23 / 25

3 / 3

27 / 28

Общ. Трявна

27 / 38

2 / 2

0 / 0

2 / 2

Всичко

597 / 600

76 / 81

7 / 7

88 / 93

 

Година

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

Тежки ПТП с пешеходци

25

22

24

19

21

Загинали пешеходци

0

5

3

2

1

Ранени пешеходци

26

17

22

17

20

 

Данните показват, че пешеходците са най-уязвимите участници в движението, като относителният дял на ПТП с тяхно участие е около една трета от всички тежки произшествия през тази и предходните години. Водещи фактори за настъпване на произшествията с пострадали са несъобразената скорост, неправилното движение на заден ход и основния - отнемането предимство на пешеходците от водачите на МПС в зоните на пешеходните пътеки и кръстовищата, като 9 ПТП през 2018 г. са по тази причина. Много често и самите пешеходци, с поведението си като участници в движението, се излагат на неразумен риск и опасност да бъдат блъснати от МПС. Статистиката сочи, че най-много инциденти с пешеходци обичайно настъпват преди започване и след приключване на работния ден от 07.00 до 08.00 ч. и от 17.00 до 18.00 ч.

 

 Административно - наказателната дейност по контрол на пътното движение

 

Дейност по КПД

2017 г.

2018 г.

Разлика

Санкционирани нарушения

17887

25693

+ 7806

Актове

3503

3038

- 465

Фишове

13198

21770

+ 8572

Общо актове и фишове

16701

24808

+ 8107

 

От анализираните резултати по административно-наказателната дейност за отчетения период се вижда, че са по-високи от миналогодишните, което се дължи на активната работа на служителите от пътен контрол и възстановяване работата по контрол на пътното движение от служителите на „Териториална полиция“ към РУ. По-високи резултати през 2018 г. се отчитат и при нарушенията водещи до настъпване на тежки ПТП, като управление на МПС със скорост по-висока от максималната разрешена за движение на МПС, управление на МПС  след употреба на наркотични вещества или техните аналози, неспазване на знаци и сигнали с неправилно изпреварване, отнемане на предимство на пешеходец и нарушения на пешеходци.

През годината са издадени 3001 наказателни постановления за нарушения на ЗДвП и са отнети общо 7472 контролни точки. На двама водачи са отнети всички контролни точки. Също така през 2018 г. са издадени и преведени в изпълнение 1018 Заповеди за прилагане на ПАМ.

Във връзка с констатирани нарушения на ЗДвП, квалифицирани като престъпления в наказателния кодекс, през 2018 г. са образувани 309 досъдебни производства и преписки, съответно 113 срещу водачи управляващи МПС с над 1,2 промила алкохол в кръвта, 109 срещу водачи управляващи МПС след употреба на наркотични или техните аналози, 38 срещу неправоспособни или лишени водачи извършили нарушението повторно в едногодишен период, след като са били наказани по административен ред за същото деяние и 49 за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или с табели издадени за друго МПС. За сравнение през 2017 г. образуваните досъдебни производства за същите престъпления са били 365 съответно 129 срещу водачи управляващи МПС с над 1,2 промила алкохол в кръвта, 93 срещу водачи управляващи МПС след употреба на наркотични или упойващи вещества, 68 срещу неправоспособни или лишени водачи извършили нарушението повторно в едногодишен период, след като са били наказани по административен ред за същото деяние и 75 за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или с табели издадени за друго МПС.

           

Дейност на мобилните екипи

С писмо per. № 8121р-22229/18.10.2017 г., е създадена организация за сформиране на мобилни екипи от полицейски служители от отдели „Охранителна полиция" и сектори „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност", които по утвърдени месечни графици извършват посещения и провеждат срещи на място в населените места, като на същите осъществяват и прием на граждани. Мобилните екипи в ОДМВР Габрово проведоха 124 срещи с представителите на местната власт и жители, съгласно утвърдените месечните графици, за които срещи са изготвени 124 информационни карти. При проведените срещи са получени общо 68 сигнала от различен характер: 7 за кражби, 15 за нарушения на ЗДП, 14 за хулиганство, 15 – други и 21 сигнала, които налагат действия на други институции.

През годината продължи работата по реализиране на националната програма „Детско полицейско управление“. В проекта са включени общо 75 деца от Габровска област. Учебните занятия са ежеседмични, по предварително утвърден график. Обученията се провеждат от служители на Пътна и Охранителна полиция към четирите районни управления, инструктори по полицейска лична защита, инспектори от Детска педагогическа стая, доброволци от Българския младежки червен кръст, служители на Регионалната здравна инспекция и др.  Чрез теоретични и практически занимания, децата се обучават по теми, свързани с безопасността на движението по пътищата, с начините за оказване на първа до лекарска помощ, с вредите от употребата на алкохол и цигари, придобиват умения по детска полицейска лична защита и т.н. Сред основните цели на програмата са:  ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации, изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност, стимулиране на прилежност и инициативност,  повишаване доверието към полицията. Проведен конкурс от детски рисунки на тема „ Полицаят е мой приятел и учител“ с цел излагана на показ, включително на церемонията „Полицай на годината 2018“ и продавани с цел благотворителност.

Професията „Полицай“ бе представена и в рамките на Седмицата на кариерното ориентиране „Дойдох! Видях! Избрах!“, посветена на бъдещото професионално развитие на учениците в Габрово. Инициативата бе организирана от Областна администрация-Габрово съвместно с Регионалното управление на образованието-Габрово и местният център за кариерно развитие. През септември – октомври в 2 седмици по пет последователни дни близо 163 ученици от 5 и 6 клас на различни габровски училища посещаваха ОДМВР-Габрово, където имаха възможност да получат информация относно начините за постъпване на работа в МВР и да разговарят с представители на различните полицейски служби. В срещите участваха служители от Детска педагогическа стая, сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Габрово, сектор „Пътна полиция“ и експерти от Научно-техническата лаборатория. С предизвикателствата на полицейската професия бяха запознати и ученици от 5 и 6 клас на 7 основни училища/, които посетиха ОДМВР-Габрово и разговаряха с полицейски служители по проблеми, свързани с детската престъпност, по въпроси за правата и задълженията на малолетните и непълнолетните  и др.

           

            Осъществени добри практики

С цел намаляване на жертвите по пътищата и подобряване безопасността на движението, е извършван ежеседмичен анализ на пътно-транспортната обстановка и резултатите от контрола. Подготвени и подадени на средствата за масово осведомяване са 102 информации, свързани с безопасността на движението.

Проведени срещи с охранителите на големите вериги магазини в областта, които своевременно да сигнализират при извършени кражби, за да бъдат задържани извършителите на място

            С цел превенция на телефонни измами, начините за тяхното осъществяване и действията на лицата при регистриране на телефонно обаждане се  реализира кампанията съвместно с охранителна фирма „Метал Секюрити груп“. За сметка на охранителната фирма са отпечатани и раздадени 5 000 листовки. Допълнително фирма „Метал Секюрити груп“  публикува информация във вестник „100 вести“ в Габрово, за сценариите на телефонни и други измами и какво трябва да правят възрастните хора, които са най – уязвими при тези престъпления както и на своята  Фейсбук страницата.

След проведени срещи с управителите на частноохранителни фирми, жителите на няколко села в община Габрово са сключили договори за охрана на обекти, предимно частни домове. Кметските наместници на тези села споделят, че са доволни от фирмите, тъй като правят обходи в различно време на денонощието и на охраняваните обекти са поставени стикери.

            В квартал Етъра в Габрово, където бяха зачестили кражбите на вещи от МПС, бяха поставени информационни табла, на които се препоръчва на гражданите, които посещават етнографския музей, да не оставят ценни вещи и пари в автомобилите

 

           

05.03.2019 г.                                                                         

Гр. Габрово                                                                                            

 10 април 2019 | 17:14