МВР

ОД Габрово

 

Важна информация относно Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

30 мар 2020

 

Ръководството на Областна дирекция на МВР – Габрово уведомява всички граждани и жители на Област Габрово, че във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с Решение от 13.03.2020 година извънредно положение, със Заповед РД-01-168/30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за допълнение  на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. се създава т. 9, която гласи:

„Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице“.

С цел опазване живота и здравето на всички граждани, призоваваме новата т. 9 в заповедта на Министъра на здравеопазването да се спазва задължително! При неспазване на разпоредбата, на виновните лица ще бъдат налагани съответните административни санкции по реда на чл. 209а от Закона за здравето!

 30 март 2020 | 18:03