МВР

ОД Габрово

 

05 март 2021

Във връзка с изтичащия голям брой документи за самоличност през 2021г. сектор Български документи за самоличност напомня:

Жителите на Габрово  и областта, които имат постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Габрово, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи – лична карта, паспорт или СУМПС във всяко едно от 3-те звена на сектор БДС с обикновена услуга /до 30 дни / -  РУ-Севлиевo , РУ - Дряново и РУ-Трявна без значение от постоянния  адрес. Единствено, за  експресна и бърза  услуга, заявленията се подават  задължително в звеното на ОДМВР Габрово, на ул. „Орловска“  №50  

Заявления за издаване на СУМПС могат да се подават в районните управления само с обикновена услуга в случай на:

Подмяна поради изтичане на срока на валидност, подмяна при вече изтекъл срок на валидност, издаване на дубликат при повреждане, унищожаване или изгубване, подмяна при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия или транслитерация.

 За издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга, притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от услугата чрез    „Портал  за  електронни  административни  услуги  на   Министерството  на  вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg .

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 267 от 16.02.2021 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални и временни мерки с оглед продължаващата криза във връзка с COVID-19 , срокът  на валидност на свидетелствата за управление на МПС (СУМПС), който е изтекъл или ще изтече между 01.09.2020 и 30.06.2021г. се удължава с 10 месеца, считано от дата на изтичане срока на валидност, посочен на всяко СУМПС.  Например: СУМПС, което има срок за валидност до 30.06.2021 г. срокът на валидност се удължава с 10 месеца до 30.04.2022 г.


Изображения

 05 март 2021 | 09:27