МВР

ОД Габрово

 

23 октомври 2020

Електронни административни услуги, които предоставя сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Габрово

Електронни административни услуги, които предоставя  сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Габрово  в помощ  на гражданите достъпен на интернет адрес https://e-uslugi.mvr

Издаване на лична карта и паспорт

Заявление за издаване на лична карта и паспорт може да се подава и по електронен път при следните условия:

 • Заявителят на електронната услуга да е български гражданин, навършил 18 год.
 • Да притежава валидно удостоверение заквалифициран електронен подпис, издаден в Република България
 • Да има валиден постоянен адрес на територията на Република България
 • Да има издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометрични данни
 • Да няма промяна на името, единен граждански номер, гражданството или настъпили трайни изменения на образа.

                                            

  Издаване на удостоверение  за събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност

  Гражданите , които желаят да им бъде предоставена административна услуга „издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставянето на информацията“  трябва да отговарят на следните условия:

 • Заявителят на електронната услуга да е български гражданин, навършил 18 год.
 • Да притежава валидно удостоверение заквалифициран електронен подпис, издаден в Република България
 • Да има валиден постоянен или настоящ адрес на територията на Република България
 • Да имаиздаден български личен документ
Изображения

 23 октомври 2020 | 10:43