МВР

ОД Габрово

 

23 март 2020

Електронни административни услуги, предоставяни от сектор„Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Габрово

В помощ  на гражданите, с цел предотвратяване струпване на големи групи от хора и превенция разпространението на COVID-19, сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Габрово предоставя следните електронни административни услуги:

1. Издаване на лична карта и паспорт.

Заявление за издаване на лична карта и паспорт  може да се подава по електронен път при следните условия:

- заявителя на електронната услуга да е български гражданин, навършил 18-годишна възраст;

- да притежава валидно удостоверение за  квалифициран електронен подпис, издаден в Република България;

- да има валиден постоянен адрес на територията на област Габрово;

- да има  издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометрични данни;

- да няма промяна на името, единен граждански номер, гражданството или настъпили трайни изменения на образа.

2. Издаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност

Гражданите, които желаят да им бъде предоставена административна услуга „издаване на документи удостоверяващи събития и факти свързани с издаването на документи за самоличност“ при подаване на писмено искане за предоставянето на информацията  трябва да отговарят на следните условия:

- заявителя на електронната услуга да е български гражданин, навършил 18 годишна възраст;

- да притежава валидно удостоверение за  квалифициран електронен подпис, издаден в Република България;

- да има валиден постоянен  или настоящ адрес на територията на област Габрово;

- да има  издаден български личен документ.

Посочените услуги могат да бъдат заявени чрез електронния портал  на МВР с адрес https://e-uslugi.mvr.bg.

Телефони, на който можете да получите повече информация: 066/826 355; 066/826 528 и 066/826 268

Изображения

 23 март 2020 | 15:35