МВР

ОД Габрово

 

09 февруари 2021

Информация за срока на валидност на личните документи

Всички лични карти, чийто срок на валидност  изтича след 01.02.2021 г. , подлежат на подмяна в 1-месечен срок. Съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за изтичащите в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г. За свидетелствата за управление на МПС, които изтичат в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., удълженият срок е със 7 месеца.

Информираме гражданите, че не е задължително да подменят паспортите си. Паспортите с изтекъл срок на валидност полежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.


Изображения

 09 февруари 2021 | 09:51