МВР

ОД Габрово

 

22 март 2020

МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

Уважаеми съграждани,

За да бъдат избегнати излишни струпвания на големи групи от хора пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“, с цел смяна на адресна регистрация и отразяването ѝ в личните карти, за ваше удобство МВР изготви декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 година, и които ще бъдат в сила докато не бъдат отменени изрично!

При попълване на декларацията, съгласно т. 3 е необходима заверка от лице, което е упълномощено да представлява работодателя (подпис на лице с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име и печат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице).

Ръководството на ОДМВР – Габрово ви уведомява, че предвидената бланката е безплатна и може да бъде изтеглена от официалния сайт на Министерство на вътрешните работи или под настоящата публикация.

При необходимост, екземпляри от декларацията могат да бъдат предоставени на гражданите в районните управления на ОДМВР – Габрово или на самите КПП-та.

 

Припомняме, че от 00:00 часа на 21 март на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

Ръководството и служителите на ОДМВР – Габрово призовават жителите на област Габрово да спазват противоепидемичните мерки за безопасност и да не нарушават заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването!

Прикачени документи декларация   (pdf - 62,00KB) - 22 мар 2020 15:22
Изображения

 22 март 2020 | 18:00