МВР

ОД Габрово

 

Съобщение на сектор "Пътна полиция"

13 мар 2020

Удължава се срока за регистрация на превозни средства

Уважаеми граждани!

Във връзка със създалата се ситуация с разпространението на COVID-19 и с цел предотвратяване на струпване на множество хора в пунктовете за регистрация на моторни превозни средства, ви уведомяваме, че срокът за извършване на пререгистрация при промяна на данните на превозно средство, на което е монтирана газова уредба, позволяваща работа на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ е до 3 години от първоначалната проверка на уредбата. В случаите, при които този 3-годишен срок е изтекъл, се определя допълнителен срок до 31 май 2020 година, в който свободно ще можете да изпълните задълженията си като собственици на превозни средства.

 13 март 2020 | 17:15