МВР

ОД Габрово

 

06 април 2020

Удължава се срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС

Уважаеми граждани на област Габрово,

Напомняме ви, че на основание обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение, и във връзка с предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, беше приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Съгласно параграф 10 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона е предвидено, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца.

В посочения срок за удължаване, тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Габрово не спира предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи и няма да преустановява своя режим на работа. При желание от страна на гражданите, ще могат да им бъдат издадени нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Посочените услуги могат да бъдат заявени, както на гише, така и чрез електронния портал  на МВР с адрес https://e-uslugi.mvr.bg.

Телефони, на който можете да получите повече информация: 066/826 355; 066/826 528 и 066/826 268

Изображения

 06 април 2020 | 11:01