МВР

ОД Габрово

 

12 януари 2018

Поредно занятие на тема „Оказване на първа долекарска помощ“ в Детско полицейско управление-Севлиево

"Първа помощ при кръвотечение от носа и при порезни рани“ бе темата, с която се запознаха доброволците от Детско полицейско управление-Севлиево.  Занятието бе част от редовното обучение, през което преминават четвъртокласници от СУ „Васил Левски“ в Севлиево в рамките на националната програма „Детско полицейско управление“. Мария от МБЧК-Габрово обсъди с децата как да реагират при инцидент, съпроводен с кръвотечение от носа, как да избягват подобни ситуации и как да окажат първа помощ в случай на нужда. Малките полицаи научиха и как да обработят и превържат порезна рана. В края на часа децата си припомниха основните правила при подаване на сигнал на тел.112.

Четвъртокласници от НУ „Васил Левски“-Габрово, ОУ „Васил Левски“-Севлиево, СУ „П. Р. Славейков“-Трявна и СУ „Максим Райкович“-Дряново за втора година участват в образователни занимания по програма „Детско полицейско управление“. Под формата на образователни игри и практически занимания, децата се обучават в пет модула „Социални умения“, „Оказване на първа долекарска помощ“ , „Детска полицейска лична защита“, „Безопасност на движението“ и „Етика и право“.

Програмата   „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи. Заложените теми и методически указания са разработени от експерти от МВР, Министерството  на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Българския младежки червен кръст, Българската православна църква, Българския туристически съюз. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове. Сред основните цели на програмата са:  ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации, изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност,стимулиране на прилежност и инициативност,  повишаване доверието към полицията.                    

Изображения

 12 януари 2018 | 16:03