МВР

ОД Габрово

 

11 април 2017

Програма "Детско полицейско управление": 111 деца ще започнат обучение като доброволци в четирите детски полицейски управления в Габровска област

Учебните занятия по националната програма „Детско полицейско управление“ започват тази седмица. В края на май т.г. на територията на Габровска област бяха създадени четири детски полицейски управления.  В Детското полицейско управление към НУ „Васил Левски“ – Габрово членуват 32 доброволци, в Детското полицейско управление към СУ „Васил Левски – Севлиево – 30 доброволци, в Детското полицейско управление към СУ „П. Р. Славейков“ – Трявна – 24, и в Детското полицейско управление към СУ „Максим Райкович“ – Дряново – 25 доброволци.
В Габрово първият учебен час бе проведен в сградата на Областната дирекция на МВР. Децата посетиха оперативната дежурна част, запознаха се с основните функции на полицията, както и със спецификата на ежедневно изпълняваните задачи на служителите от Охранителна полиция“ – „патрулно-постова дейност“, „Териториално обслужване“, „Контрол на общоопасните средства“, научиха повече за униформите и отличителните полицейски знаци, имаха възможност да разгледат в детайли оборудването на полицейските служители. 
В следващите месеци, чрез теоретични и практически занимания, децата ще се обучават по теми, свързани с безопасността на движението по пътищата, с начините за оказване на първа долекарска помощ, с вредите от употребата на алкохол и цигари, ще придобият умения по детска полицейска лична защита и т.н.

***
Програмата „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи. Заложените теми и методически указания са разработени от експерти от МВР, Министерството  на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Българския младежки червен кръст, Българската православна църква, Българския туристически съюз. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове. Сред основните цели на програмата са:  ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации, изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност,стимулиране на прилежност и инициативност,  повишаване доверието към полицията.

 

 


Изображения

 23 май 2017 | 16:30