МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Снабдяване с топлинна енергия сградата на ГДГП-гр. София

01 юли 2016

Решение за откриване на процедура по чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП на 01.07.2016 г., публикувано на 01.07.2016 г.

Договор - публикуван на 26.08.2016 г.

 

 
Прикачени документи Обявление за възложена поръчка рег. № 328200-15461 от 26.08.2016 г.   (pdf - 4,02MB) - 04 дек 2017 17:17

 04 декември 2017 | 17:17