МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет "Доставка на бяла копирна хартия формат А4"

04 дек 2014

1. Покана

2. Техническа спецификация

3. Указания към участниците с приложения от № 1 до № 13

ОТГОВОР НА ВЪПРОС

Протокол за оценка и класиране на участниците

Договор за изпълнение Рег.№ 64899/08.12.2014 г

Окончателно плащане по договор рег.№ 64899/08.12.2014 г.

Възстановена е гаранциятя за изпълнение на договора на 16.12.2014 г.

 23 май 2017 | 18:02