МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 с предмет: "Доставка на канцеларски материали за ГДГП"

04 дек 2014

1. Публична покана

2. Техническа спецификация

3. Указания към участниците с приложения от № 1 до № 13

Съобщение за публичен жребий

Протокол за оценка и класиране на участниците

Договор за изпълнение Рег.№ 65631/10.12.2014 г

Договор за изпълнение Рег.№ 66013/12.12.2014 г

Договор за изпълнение Рег.№ 66643/15.12.2014 г

Договор за изпълнение Рег.№ 66649/15.12.2014 г

Окончателно плащане по договорите

Върнати са гаранциите за изпълнение, както следва:

- по договор рег. № 65631/10.12.2014г. - на 13.01.2015г.

- по договор рег. № 66649/15.12.2014г. - на 13.01.2015г..

- по договор рег. № 66643/15.12.2014г. - на 13.01.2015г.

- по договор рег. № 66013/12.12.2014г. - на 27.01.2015г.

 23 май 2017 | 18:02