МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Техническа спецификация за публично обсъждане на обществена поръчка с предмет “Изграждане на автоматизирана система за наблюдение на българо-сръбската граница и координационен център в РДГП Драгоман (ГПУ Брегово)”

19 май 2016

Техническа спецификация

Предложенията и препоръките по техническите изисквания да се изпращат в срок до 06.06.2016 г. на адрес: гр. София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" №46, [email protected] или факс: 02/988 58 67.

 23 май 2017 | 18:02