МВР

ГД "Гранична полиция"

 

"Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на помещенията за отглеждане на служебни кучета в ГПУ-Златарево - РДГП-Кюстендил"

09 май 2019

Прикачени документи Съобщение рег. № 407700-590 от 09.05.2019 г.   (pdf - 2,21MB) - 09 май 2019 15:55
Приложение към съобщение № 407700-590 от 09.05.2019 г.   (rar - 431,00KB) - 09 май 2019 15:56

 09 май 2019 | 15:56