МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Застраховка на два броя безпилотни летателни апарати с вертикално излитане, тип "дрон", модел "EXPLORER 1000/DRONEBASE", оборудвани с електронно-оптична система за наблюдение

10 сеп 2019

Директно възлагане на обществена поръчка по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП - обособена позиция № 2 част от обществена поръчка с предмет "Застраховка на авиационна техника на ГДГП"

Прикачени документи Покана рег. № 328200-12273 от 12.07.2019 г.   (pdf - 1,16MB) - 10 сеп 2019 13:17
Застрахователна полица   (pdf - 190,00KB) - 10 сеп 2019 13:17
Сметка застрахователна полица   (pdf - 332,00KB) - 10 сеп 2019 13:18
Допълнителни условия полица   (pdf - 4,31MB) - 10 сеп 2019 13:18

 10 септември 2019 | 13:57