МВР

ГД "Гранична полиция"

 

„Доставка на акумулаторни батерии за UPS от вида 6FM9-12V9Ah F2”

22 май 2020

Директно възлагане по чл. чл.21, ал. 6 от ЗОП – Обособена позиция № 3 от процедура с УИН в РОП: 02849-2020-0011, открита с Решение № 3282оп-559/30.03.2020 г.

 22 май 2020 | 18:57