МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2018-0004 «Доставка на безпилотен летателен апарат с вертикално излитане, тип «дрон» за нуждите на граничния контрол по българо-турската граница»

24 яну 2018

Прикачени документи Съобщение за отваряне на ценовите предложение № 328200-5001-26.03.2018 г.   (pdf - 328,00KB) - 26 мар 2018 14:46
Допълнително споразумение рег.№ 328200-16454 от 19.09.2018 г.   (pdf - 84,00KB) - 19 сеп 2018 14:57
Декларация за съответствие-Неразделна част от споразумение № 328200-16454 от 19.09.2018 г.   (pdf - 248,00KB) - 20 сеп 2018 10:32
Обявление рег.№ 328200-18849 от 26.10.2018 г. за приключване на договор   (pdf - 176,00KB) - 26 окт 2018 17:10
Обявление за поръчка № 328200-1278 от 22.01.2018 г.изпратено на 22.01.2018 г. до Службата за публикации на ЕС.   (pdf - 512,00KB) - 24 яну 2018 14:12
Документация № 3282р-1914 от 22.01.2018 г. с приложения за обществената поръчка   (rar - 1,44MB) - 24 яну 2018 14:12
Решение за откриване на процедура № 328200-1276 от 22.01.2018 г.   (pdf - 250,00KB) - 24 яну 2018 14:12
Протокол № 1 от работа на комисията за извършване на подбор на участниците № 3282р-4295 от 15.03.2018 г.   (pdf - 456,00KB) - 15 мар 2018 13:19
Протокол № 2 от работа на комисията за извършване на подбор на участниците № 3282р-7692 от 26.03.2018 г.   (pdf - 319,00KB) - 05 апр 2018 09:59
Доклад № 3282р-8223 от 30.03.2018 г., от работата на комисия за извършване на подбор на участниците.   (pdf - 440,00KB) - 05 апр 2018 09:59
Протокол № 3 от работа на комисията за извършване на подбор на участниците № 3282р-8046 от 29.03.2018 г.   (pdf - 113,00KB) - 05 апр 2018 09:59
Решение № 3282р-5690 от 04.04.2018 г. за определяне на изпълнител.   (pdf - 156,00KB) - 05 апр 2018 09:59
Обявление за възложена поръчка № 328200-9494 от 01.06.2018 г.   (pdf - 386,00KB) - 04 юни 2018 13:36
Договор № 328200-9288 от 30.05.2018 г. ТЕМПЕКС   (pdf - 460,00KB) - 04 юни 2018 12:04
Приложения към Договор № 328200-9288 от 30.05.2018 г   (rar - 6,71MB) - 04 юни 2018 12:04

 26 октомври 2018 | 17:10