МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2019-0053 „Изг. на инв. пр. (проектиране), вкл. екзекут. д-ция, изп. на предвидените в проекта СМР и упр. на авт. надзор по време на изп. на СМР на обект „Ремонт и модернизация на админ. сграда на ГПУ М.Търново при РДГП Елхово““

17 дек 2019

„Изготвяне на инвестиционен проект (проектиране), включително екзекутивна документация, изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Ремонт и модернизация на административната сграда на ГПУ Малко Търново при РДГП Елхово““
Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег.№ 3282оп-722 от 17.12.2019 г.   (pdf - 194,00KB) - 17 дек 2019 16:21
Обявление за поръчка рег.№ 3282оп-723 от 17.12.2019 г.   (pdf - 383,00KB) - 17 дек 2019 16:21
Документация рег.№ 3282оп-724 от 17.12.2019 г.   (pdf - 688,00KB) - 17 дек 2019 16:21
Приложение-1-Техническа спецификация (Задание за проектиране рег.№ 3282р-5644 от 05.03.2019 г.)   (pdf - 730,00KB) - 17 дек 2019 16:22
Приложения към документация рег.№ 3282оп-724 от 17.12.2019 г.   (rar - 204,00KB) - 17 дек 2019 16:22
Разяснение рег.№ 3282оп-753 от 27.12.2019 г.   (pdf - 69,00KB) - 27 дек 2019 17:22
Решение № 3282оп-290 от 17.02.2020 г.   (pdf - 115,00KB) - 18 фев 2020 13:07
Протокол рег.№ 3282р-3244 от 06.02.2020 г.   (pdf - 368,00KB) - 18 фев 2020 13:08
Протокол № 3 - рег.№ 3282р-2988 от 04.02.2020 г.   (pdf - 63,00KB) - 18 фев 2020 13:08
Протокол № 2 - рег.№ 3282р-1740 от 22.01.2020 г.   (pdf - 121,00KB) - 18 фев 2020 13:08
Протокол № 1 - рег.№ 3282р-803 от 10.01.2020 г.   (pdf - 231,00KB) - 18 фев 2020 13:09
Съобщение рег.№ 3282оп-311 от 19.02.2020 г. - до ЕТ АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ   (pdf - 35,00KB) - 19 фев 2020 16:37
Съобщение рег.№ 3282оп-312 от 19.02.2020 г. до КСВ ИНЖЕНЕРИНГ-ООД   (pdf - 32,00KB) - 19 фев 2020 16:38
Обявление рег. №3282оп-797 от 18.05.2020 г. за възложена поръчка   (pdf - 301,00KB) - 18 май 2020 16:58
Договор рег. №3282оп-708 от 29.04.2020 г.   (pdf - 774,00KB) - 18 май 2020 16:58
Приложения към договор рег. 3282оп-708 от 29.04.2020 г   (rar - 956,00KB) - 18 май 2020 16:59
Договор за подизпълнение   (pdf - 426,00KB) - 18 май 2020 16:59
Обявление рег.№ 3282оп-964 от 08.07.2021 г. за приключване на договор за ОП   (pdf - 300,00KB) - 09 юли 2021 15:57

 09 юли 2021 | 15:58