МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2020-0008 "Следгаранционна поддръжка на хеликоптери А109Е и AW139" с две обособени позиции

23 мар 2020

Обособена позиция № 1 – „Осигуряване експлоатацията на двигатели PW-206C (на хеликоптер A109E)”

Обособена позиция № 2 – „Осигуряване експлоатацията на двигатели PT6C-67C (на хеликоптер AW139)”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

                Във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

УВЕДОМЯВАМЕ:

                Всички заинтересовани лица по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП (в ред. на ДВ, бр. 17/2019 г.),  ще бъдат допуснати  в сградата  на ГДГП – МВР на адрес бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 46 за отваряне на офертите при следните условия:

1. Задължително да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

2. Задължително е спазването на физическа дистанция от най-малко метър и половина разстояние между лицата.

3. Няма да се допускат лица на публичните заседания на комисиите с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).

4 . ГД „Гранична полиция“ е въвела строги противоепидемични мерки и  ще осигури на всички заинтересовани лица дезинфекциращи препарати. 

   Мерките са част от общите грижи за справяне с разпространението на
   COVID-19

“НЕКА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО“

                                                                                         От Ръководството на ГДГП

Прикачени документи Съобщение рег. №3282оп-666 от 23.04.2020 г. за удължаване на срока за получаване на оферти   (pdf - 66,00KB) - 23 апр 2020 17:20
Решение рег. №3282оп-712 от 29.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация   (pdf - 143,00KB) - 04 май 2020 11:13
Решение за откриване на процедура рег. № 3282оп-477 от 20.03.2020 г.   (pdf - 327,00KB) - 23 мар 2020 11:34
Обявление за поръчка рег. № 3282оп-478 от 20.03.2020 г. - изпратено до ОВ на ЕС на 20.03.2020 г.   (pdf - 759,00KB) - 23 мар 2020 11:35
Документация за възлагане на обществена поръчка   (pdf - 560,00KB) - 25 мар 2020 10:27
Приложение № 1.1 - Техническа спецификация за обособена позиция № 1   (pdf - 290,00KB) - 25 мар 2020 10:27
Приложение № 1.2 - Техническа спецификация за обособена позиция № 2   (pdf - 289,00KB) - 25 мар 2020 10:27
Приложение № 8 - Методика   (pdf - 300,00KB) - 25 мар 2020 10:27
Приложения към документация   (rar - 254,00KB) - 25 мар 2020 10:28
Разяснение рег. № 3282оп-694 от 28.04.2020 г.   (pdf - 86,00KB) - 28 апр 2020 15:45
Протокол № 1 3282оп-1054 от 19.06.2020 г.   (pdf - 4,13MB) - 19 юни 2020 15:15
Съобщение рег.№ 3282оп-1159 от 02.07.2020 г.   (pdf - 47,00KB) - 02 юли 2020 16:45

 02 юли 2020 | 16:46