МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2020-0009 "Доставка на гуми за автомобилна техника"

30 мар 2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

                Във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

УВЕДОМЯВАМЕ:

                Всички заинтересовани лица по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП (в ред. на ДВ, бр. 17/2019 г.),  ще бъдат допуснати  в сградата  на ГДГП – МВР на адрес бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 46 за отваряне на офертите при следните условия:

1. 
Задължително да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

2. Задължително е спазването на физическа дистанция от най-малко метър и половина разстояние между лицата.

3. Няма да се допускат лица на публичните заседания на комисиите с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).

4 . ГД „Гранична полиция“ е въвела строги противоепидемични мерки и  ще осигури на всички заинтересовани лица дезинфекциращи препарати.

   Мерките са част от общите грижи за справяне с разпространението на     
   COVID-19

“НЕКА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО“

                                                                                         От Ръководството на ГДГП


 29 май 2020 | 15:38