МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2020-0009 "Доставка на гуми за автомобилна техника"

30 мар 2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

                Във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

УВЕДОМЯВАМЕ:

                Всички заинтересовани лица по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП (в ред. на ДВ, бр. 17/2019 г.),  ще бъдат допуснати  в сградата  на ГДГП – МВР на адрес бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 46 за отваряне на офертите при следните условия:

1. 
Задължително да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

2. Задължително е спазването на физическа дистанция от най-малко метър и половина разстояние между лицата.

3. Няма да се допускат лица на публичните заседания на комисиите с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).

4 . ГД „Гранична полиция“ е въвела строги противоепидемични мерки и  ще осигури на всички заинтересовани лица дезинфекциращи препарати.

   Мерките са част от общите грижи за справяне с разпространението на     
   COVID-19

“НЕКА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО“

                                                                                         От Ръководството на ГДГП


Прикачени документи Съобщение рег. №3282оп-664 от 23.04.2020 г. за удължаване на срока за получаване на оферти   (pdf - 57,00KB) - 23 апр 2020 17:21
Решение рег. №3282оп-713 от 29.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация   (pdf - 135,00KB) - 04 май 2020 11:16
Решение за откриване на процедура рег. № 3282оп-534 от 26.03.2020 г.   (pdf - 351,00KB) - 30 мар 2020 11:10
Обявление за поръчка рег. № 3282оп-535 от 26.03.2020 г. - изпратено до ОВ на ЕС на 26.03.2020 г.   (pdf - 584,00KB) - 30 мар 2020 11:11
Документация   (pdf - 568,00KB) - 31 мар 2020 11:16
Техническа спецификация - приложение № 1   (pdf - 540,00KB) - 31 мар 2020 11:16
Приложения към документация   (rar - 231,00KB) - 31 мар 2020 11:17
Протокол №1 рег. №3282оп-877/29.05.2020 г. от работата на комисята   (pdf - 3,06MB) - 29 май 2020 15:37
Съобщение рег.№ 3282оп-948 от 08.06.2020 г.   (pdf - 45,00KB) - 08 юни 2020 14:54
Протокол №2 рег. №3282р-12316 от 08.06.2020 г. от работата на комисията   (pdf - 72,00KB) - 24 юни 2020 09:32
Протокол №3 рег. №3282р-12726 от 12.06.2020 г. от работата на комисията   (pdf - 134,00KB) - 24 юни 2020 09:33
Доклад рег. №3282р-13043 от 16.06.2020 г. от работата на комисията   (pdf - 303,00KB) - 24 юни 2020 09:33
Решение рег. №3282оп-1078 от 23.06.2020 г. за определяне на изпълнител   (pdf - 70,00KB) - 24 юни 2020 09:33

 24 юни 2020 | 09:34