МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2020-0003 "Доставка на климатици за оборудване на сървърни помещения и административните сгради и ГКПП за РДГП-Елхово, Драгоман и Кюстендил"

24 фев 2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

                Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), Заповед № РД-01-157/ 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб,

УВЕДОМЯВАМЕ,

                Всички заинтересовани лица по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП (в ред. на ДВ, бр. 17/2019г.), че ще бъдат допуснати за отваряне на офертите  в сградата  на ГДГП – МВР с адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46 при следните условия:

  1. Задължително да носят лични предпазни средства (маски и ръкавици);
  2. На входа на ГДГП ще бъде измервана телесната температура с безконтактен термометър и при констатирана повишена такава, лицата няма да се допускат на публичните заседания на комисиите по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
  3. Задължително е спазването на дистанция от най-малко метър и половина.

ГД „Гранична полиция“ е въвела строги противоепидемични мерки и    ще осигури на всички заинтересовани лица дезинфекциращи препарати. 

Мерките са част от общите грижи за справяне с разпространението на COVID-19

 

НЕКА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО“

                                                                                         От Ръководството на ГДГП
Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег.№ 3282оп-308 от 19.02.2020 г.   (pdf - 162,00KB) - 24 фев 2020 11:04
Обявление за поръчка рег.№ 3282оп-309 от 19.02.2020 г.   (pdf - 316,00KB) - 24 фев 2020 11:04
Техническа спецификация - приложение № 1   (pdf - 451,00KB) - 24 фев 2020 11:05
Методика за комплексна оценка - приложение № 7   (pdf - 289,00KB) - 24 фев 2020 11:05
Приложения към документация   (rar - 231,00KB) - 24 фев 2020 11:06
Документация   (pdf - 2,05MB) - 24 фев 2020 12:04
Решение № 3282оп-772 от 12.05.2020 г.   (pdf - 630,00KB) - 12 май 2020 17:27
Доклад рег.№ 3282р-9589 от 04.05.2020 г. от работата на комисията   (pdf - 1,34MB) - 12 май 2020 17:27
Протокол № 1 - рег.№ 3282р-8520 от 15.04.2020 г. от работата на комисията   (pdf - 1,11MB) - 12 май 2020 17:28
Протокол № 2 - рег.№ 3282р-9332 от 29.04.2020 г. от работата на комисията   (pdf - 178,00KB) - 12 май 2020 17:28
Обявление рег.№ 3282оп-996 от 11.06.2020 г. за възложена поръчка   (pdf - 458,00KB) - 15 юни 2020 11:20
Договор № 3282оп-951 от 08.06.2020 г. с приложения   (rar - 3,39MB) - 15 юни 2020 11:21
Обявление за приключил договор за ОП рег.№ 3282оп-1870 от 09.10.2020г.   (pdf - 228,00KB) - 09 окт 2020 15:40

 09 октомври 2020 | 15:40