МВР

ГД "Гранична полиция"

 

02849-2020-0006 "Доставка на цифрови телефонни устройства”

12 мар 2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

                Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), Заповед № РД-01-157/ 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб,

УВЕДОМЯВАМЕ,

                Всички заинтересовани лица по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП (в ред. на ДВ, бр. 17/2019г.), че ще бъдат допуснати за отваряне на офертите  в сградата  на ГДГП – МВР с адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46 при следните условия:

  1. Задължително да носят лични предпазни средства (маски и ръкавици);
  2. На входа на ГДГП ще бъде измервана телесната температура с безконтактен термометър и при констатирана повишена такава, лицата няма да се допускат на публичните заседания на комисиите по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
  3. Задължително е спазването на дистанция от най-малко метър и половина.

ГД „Гранична полиция“ е въвела строги противоепидемични мерки и    ще осигури на всички заинтересовани лица дезинфекциращи препарати. 

Мерките са част от общите грижи за справяне с разпространението на COVID-19

НЕКА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО“

                                                                                         От Ръководството на ГДГП

 08 юни 2020 | 10:21