МВР

ГД "Гранична полиция"

 

,Доставка на специализирано оборудване за осъществяване на ефективен граничен контрол на външни граници, включително компютърна и офис техника"

14 мар 2017

Поддейности: "Доставка на печати за гранични проверки" и "Комуникационно и друго оборудване, което ще подпомогне управлението на границите и осъществяването на граничния контрол"

Техническа спецификация печати и тампони - публикувана на 14.03.2017 г.

Техническа спецификация за комуникационно оборудване- публикувана на 14.03.2017 г.

Предложенията и препоръките по техническите спецификации могат да се изпращат в срок до 28 март 2017 г. на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, по електронна поща [email protected] или факс 02/9885867

 23 май 2017 | 18:02