МВР

ГД "Гранична полиция"

 

,Доставка на специализирано оборудване за граничен контрол, компютърна и офис техника"

25 апр 2017

Техническа спецификация - публикувана на 25.04.2017 г.

Предложенията и препоръките по техническата спецификация да се изпращат в срок до 09 май 2017 г. на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, [email protected] или факс 02/9885867

 23 май 2017 | 18:02