МВР

ГД "Гранична полиция"

 

“Следгаранционно обслужване на кораби на ГДГП”

05 юни 2017

Обособена позиция № 1 “Следгаранционно обслужване на кораби от състава на БГПК - Созопол”;
 - кораб проект “STAN PATROL 4207” – 1бр. и корабната лодка към него;
 - кораби проект “Р-157” – 2 бр. и корабните лодки към тях;
 - кораб проект “FPB 28-031” – 1 бр. и корабната лодка към него;
 - кораби проект “FPB 21-010” –3 бр. и корабните лодки към тях;
 - кораби проект “FPB 21-018” – 2 бр. и корабните лодки към тях;
 - кораби проект “Patrol 130” – 2 бр.;
 - кораби проект “Clas 500” – 2 бр.

Обособена позиция № 2 - “Следгаранционно обслужване на кораби от състава на БГПК - Видин“;
 
- кораб проект “P - 157” – 1 бр. и корабната лодка; 
- кораби проект “Patrol М12”- 6 бр.; 
- кораби проект “QUICKSILVER” – 3 бр.; 
- кораби проект “КС-100Д1”- 5 бр.; 

Техническа спецификация и ценова листа по обособена позиция № 1 - публикувана на 05.06.2017 г.

Техническа спецификация и ценова листа по обособена позиция № 2 - публикувана на 05.06.2017 г.

Предложенията и препоръките по техническата спецификация да се изпращат в срок до 19 юни 2017 г. на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, [email protected] или факс 02/9885867.

 25 юни 2017 | 18:24