МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Техническа спецификация за услуга по дейност: ”Ремонт и поддръжка на автомобилна техника на ГДГП във външни сервизи” - с осем обособени позиции

09 мар 2017

”Ремонт и поддръжка на автомобилна техника на ГДГП във външни сервизи”, публикувана на 09.03.2017 г.

Предложенията и препоръките по техническата спецификация да се изпращат в срок до 23 март 2017 г. на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, [email protected] или факс 02/9885867

 23 май 2017 | 18:02