МВР

ГД "Гранична полиция"

 

"Доставка на специализирано оборудване за осъществяване на ефективен граничен контрол на външни граници, включително компютърна и офис техника"

24 мар 2017

Техническа спецификация за доставка, публикувана на 24.03.2017 г.

Предложенията и препоръките по техническата спецификация могат да се изпращат в срок до 7 април 2017 г. на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, по електронна поща [email protected] или факс 02/9885867

 23 май 2017 | 18:02