МВР

ГД "Гранична полиция"

 

"Поддръжка на системи и оборудване за радиационен контрол"

25 май 2017

Техническа спецификация - публикувана на 25.05.2017 г.

Предложенията и препоръките по техническата спецификация да се изпращат в срок до 08 юни 2017 г. на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, [email protected] или факс 02/9885867.

 25 юни 2017 | 18:24