МВР

ГД "Гранична полиция"

 

„Доставка и поддръжка на устройства за извършване на инспекция, с цел откриване и установяване на контрабандни стоки и вещества в контейнери, МПС, железопътни вагони и товари по външните и вътрешни граници на ЕС, касаещи територията на Р Б...

04 апр 2017

„Доставка и поддръжка на устройства за извършване на инспекция, с цел откриване и установяване на контрабандни стоки и вещества в контейнери, МПС, железопътни вагони и товари по външните и вътрешни граници на ЕС, касаещи територията на Р България”

Обособена позиция № 1 „Доставка на 2 броя мобилни радиографски (X-Ray) системи, даващи възможност за индентифициране и откриване на кухини и тайници в различни превозни средства(МПС, контейнири, вагони и др.), в които се съхраняват контрабандни стоки и вещества”

 

 

Обособена позиция № 2 „Доставка на 4 бр. мобилни устройства – видеоскопи, даващи възможност за изследване на кухини и тайници с цел установяване наличието на контрабандни стоки и вещества”.

 

Предложенията и препоръките по техническита спецификации за двете обособени позиции да се изпращат в срок до 19.04.2017 г. на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, [email protected] или факс 02/9885867

 23 май 2017 | 18:02