МВР

ГД "Гранична полиция"

 

старши комисар Стоян Иванов

заместник-директор на главна дирекция "Гранична полиция", той и директор на дирекция "Граничен контрол"

Старши комисар СТОЯН ЩИЛЯНОВ ИВАНОВ- заместник директор на главна дирекция "Гранична полиция", той и директор на дирекция "Граничен контрол", е роден на 02.02.1961 г. в гр. Габрово.  Завършил е висше образование във ВВАУ Шумен.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 28.04.2015 г. е назначен на длъжност заместник директор на ГДГП, той и директор на дирекция "Граничен контрол".