МВР

ГД "Гранична полиция"

 

За контакт:

   Главна Дирекция "Гранична полиция"

   1202, София

   46, бул. Мария Луиза

   тел: 9831865

   факс: 9885867 - от 08:30 ч. до 17:30 ч.;

            9825390 - от 17:30 ч. до 08:30 ч.

   e-mail: [email protected]