МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Главен комисар Светлан Кичиков

Директор на Главна дирекция "Гранична полиция"

Главен комисар Светлан Кичиков

Роден на 29.08.1967 г. в Бургас.
Завършил е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във Варна през 1990 г., магистър. Две години е помощник-командир на кораб във Военноморските сили. Професионалният му стаж в МВР започва на 1 септември 1992 г. и 24 години е свързан с  охраната на българската черноморска граница. Заема различни ръководни длъжности в базата „Гранични полицейски кораби“. От 04.06.2004 г. е заместник-началник, а от 12.03.2012 година – началник на базата „Гранични полицейски кораби“ към РДГП-Бургас.
Със заповед на министъра на вътрешните работи от 31.08.2016 г. е преназначен на длъжност директор на ГДГП.
Светлан Кичиков