МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Обява рег.№ 328200-11990 от 09.07.2019 г.

10 юли 2019

Главна дирекция "Гранична полиция"-МВР съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за имот УПИ ХLIII 603.1711, кв.53 по плана на гр.Петрич, Община Петрич.

Прикачени документи Обява рег.№ 328200-11990 от 09.07.2019 г.   (pdf - 36,00KB) - 10 юли 2019 15:49

 10 юли 2019 | 15:49