МВР

ГД "Гранична полиция"

 

ГДГП обявява 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение на непълно работно време в ГПУ-Рудозем при РДГП-Смолян

28 окт 2015

Срок за подаване на документи - 15 дни, считано от деня, следващ публикуването

Обява

 23 май 2017 | 18:02