МВР

ГД "Гранична полиция"

 

ГДГП обявява 9 (девет) вакантни изпълнителски длъжности за "младши разследващ полицай-старши разследващ полицай" в отдел "Разследване"

15 дек 2015

Срок за подаване на документи - 15 дни от деня следващ датата на публикуване

Обява

 23 май 2017 | 18:02