МВР

ГД "Гранична полиция"

 

ГДГП обявява 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение - домакин в ГПУ-Козлодуй при РДГП-Русе

14 дек 2015

Срок за подаване на документи - 15 дни от деня, следващ датата на публикуване

Обява

 23 май 2017 | 18:02