МВР

ГД "Гранична полиция"

 

ГДГП обявява 2 (две) вакантни длъжности за ЛРТП в РДГП Елхово (ГПУ Малко Търново).

07 сеп 2015

Срок за подаване на документи - 15 работни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

Обява

Протокол класиране

 

 29 юни 2017 | 16:02