МВР

ГД "Гранична полиция"

 

ГДГП обявява 6 (шест) вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение в РДГП - Елхово

28 окт 2015

Срок за подаване на документи - 15 работни дни, считано от деня, следващ публикуването

Обява

 23 май 2017 | 18:02