МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Eжедневен трафик на ГКПП

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат предствени:

  • документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).
  • оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.
Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 18:00 ч. на 20.08.2019г.

На границата с Република Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП Калотина на изход от леки автомобили.
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Гърция трафикът на ГКПП Кулата е интензивен на изход от товарни автомобили.
На границата с Република Турция трафикът е интензивен на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на вход за леки автомобили.
На границата с Румъния трафикът е интензивен на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на вход за леки автомобили, а на ГКПП Дунав мост Видин е интензивен на изход от товарни автомобили.

The traffic on 20.08.2019 at 6:00 p.m. the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Republic of Serbia the traffic is intensive at BCP Kalotina on exit for cars.
On the border with Republic of North Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Republic of Greece the traffic at BCP Kulata is intensive for trucks on exit.
On the border with Republic of Turkey the traffic is intensive at all border crossing points on entry for cars.
On the border with Romania the traffic is intensive at all border crossing points on entry for cars, and BCP Dunabe bridge Vidin is intensive for trucks on exit.