МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Eжедневен трафик на ГКПП

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат предствени:
•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).
•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 11:00ч. на 25.01.2020г.
 
На границата с Република Гърция  трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Сърбия  на ГКПП Калотина поради бавна обработка на сръбските гранични власти трафикът е затруднен.
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На границата с Република Турция на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е силно интензивен на изход за товарни автомобили.
На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 

The traffic on 25.01.2020 at 11:00  the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Republic of Greece the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Republic of Serbia at BCP Kalotina  the traffic is extremly intensive.
On the border with Republic of North Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Republic of Turkey at BCPs Kapitan Andreevo and Lesovo the traffic is extremly intensive on exit for trucks.
On the border with Romania the traffic is normal at all border crossing points.