МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Ежедневен трафик по ГКПП

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове на 17.01.2018 г. към 06:00 ч.:

На българо-сръбската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.  
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На българо-гръцката граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-турската граница граница на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово има интензивен трафик на изход за товарни автомобили. 
На българо-румънската граница трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили на ГКПП Дунав мост Русе


 
At 01/17/2018 at 06:00 a.m. the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia the traffic is normal at all border crossing points. 
On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points. 
On the border with Greece the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Turkey the traffic at BCP Kapitan Andreevo and BCP Lesovo is intensive on exit for trucks.
On the border with Romania the traffic is intensive on exit at BCP Dunav most- Ruse for trucks.