МВР

ГД "Гранична полиция"

 

 

Заповед № РД-01-372/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването, свързана с извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на министерския съвет на Република България:  

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/30/zapoved__rd-01-372-30062020_g.pdf

 

   

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 18:00 часа на 13.07.2020 г.На границата с Република Гърция:
Всички граждани, пътуващи с туристическа цел към Република Гърция, мога да преминат само през ГКПП „Кулата“ – „Промахон“. На ГКПП „Маказа“, ГКПП „Капитан Петко войвода“ и ГКПП „Ивайловград“ не се пропускат туристи. Пропускат се лица, които имат разрешително за пребиваване или основно местожителство в Гърция. На пунктовете „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ към Гърция се пропускат товарни автомобили и сезонни работници със съответните документи, на ГКПП „Ивайловград“ – само сезонни работници. През ГКПП „Маказа“ мога да преминат собственици на имоти в Гърция с документ за собственост.
Не се извършва преминаване през ГКПП „Златоград“ и в двете посоки.
Всички туристи могат да преминат на влизане в България на работещите гранични пунктове без ограничения.
На границата с Република Гърция трафикът е интензивен на ГКПП Кулата.

На границата с Румъния:
В Румъния се пропускат български граждани без да им бъде налагана карантина. Възстановено е преминаването на моторни превозни средства през ГКПП "Никопол" и ГКПП "Кардам". Временно е преустановено от румънска страна преминаването на хора и автомобили на граничните пунктове, съпределни на българските "Кайнарджа" и "Крушари". Транзитните товарни автомобили могат да преминат българо-румънската граница само през ГКПП "Русе" и ГКПП "Видин". Товарните автомобили, които превозват стоки от и за Румъния, може да преминават и през останалите функциониращи пунктове на българо-румънската граница. 
На ГКПП Дунав мост Видин и ГКПП Дунав мост Русе трафикът е интензивен за товарни автомобили на изход.


На границата с Република Сърбия на ГКПП "Връшка чука", ГКПП "Брегово", ГКПП "Стрезимировци" и ГКПП "Олтоманци" трафикът е нормален. Република Сърбия отмени всички наложени ограничения за лицата, желаещи да влязат на територията на страната с леки автомобили, микробуси и автобуси.
На ГКПП Калотина трафикът е интензивен.

 

На границата с Република Северна Македония на ГКПП "Гюешево", ГКПП "Станке Лисичково" и ГКПП "Златарево" трафикът на товарни автомобили е нормален. Възстановено  е преминаването на леки коли, микробуси и автобуси през пунктовете, съпределни на ГКПП "Златарево" и ГКПП "Станке Лисичково".


На границата с Република Турция: Възстановено е пропускането на чужди граждани с леки коли, микробуси и автобуси на влизане в Турция.
На границата с Република Турция трафикът е нормален на всички гранично-контролно пропускателни пунктове.

Повече информация за ограничения при пътуване в чужбина може да се получи от МВнР:
 
https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736

и телефони +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56;The traffic on 13.07.2020 at 6:00 p.m. at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

At the border with the Republic of Serbia at BCP Vrashka Chuka, BCP Bregovo, BCP Strezimirovtzi and BCP Oltomantzi the traffic is normal. Аt BCP Kalotina the traffic is Intensive.
All imposed restrictions for persons wishing to enter the territory of the Republic of Serbia by cars, minibuses and buses have been lifted at the three points on the Serbian side. 

On the border with Romania at BCP Dunav most Vidin and BCP Dunav most Rouse the traffic is intensive on exit for trucks..
The Romanian Ministry of Transport together with the Ministry of Interior have determined passage corridors through the territory of Romania for trucks travelling in transit towards Moldova and Ukraine.They may enter the territory of Romania from Bulgaria through the joint border crossing point Ruse-Giurgiu.

On the border with Republic of North Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.


On the border with Republic of Greece at BCP Kulata the traffic is intensive on both directions for trucks and cars.
The passage through BCP Zlatograd has been suspended. At BCP Kapitan Petko Vijvoda, BCP Ivajlovgrad and BCP Ilinden the entry is allowed only for Greek citizen. All other nationals travelling by touristic purpose should cross BCP Kulata.   
BCP Ilinden is closed on entry for citizens ! The passage of trucks and seasonal workers with an contract is allowed.

At the border with  Republic of Turkey: The General Directorate of Border Police has received information that the Turkish border authorities restore the passage of foreign nationals by cars, vans and buses to enter Turkey.
At BCP Lesovo the traffic is normal.