МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Eжедневен трафик на ГКПП

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат предствени:

  • документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).
  • оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.
Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 21:00 ч. на 19.08.2019г.

На границата с Република Сърбия трафикът е интезивен на ГКПП-Калотина на изход за леки автомобили.  
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Гърция трафикът е интензивен на ГКПП Кулата и ГКПП Маказа за леки автомобили на вход и изход. 
На границата с Република Турция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Румъния трафикът е трафикът е интензивен на вход и изход на ГКПП Дунав мост Русе, ГКПП Кардам и ГКПП Дуранкулак за леки автомобили.

The traffic on 19.08.2019 at 21:00 at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Republic of Serbia the traffic at BCP Kalotina  is intensive on exit for cars.
On the border with Republic of North Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Republic of Greece the traffic is intensive on exit and entry for cars.
On the border with Republic of Turkey the traffic is intensive on entry for cars at all BCP's
On the border with Romania the traffic is intensive on entry for cars at all BCP's