МВР

ГД "Гранична полиция"

 

13 декември 2018

Оперативните служители от сектор „Противодействие на престъпността през ГКПП“ в ГДГП заемат второ място в колективните награди „Полицай на годината 2018"

Служителите от отдел „Противодействие на контрабандата и престъпността през държавната граница” участват в международен разследващ екип

        Наградата се дава за показания от тях висок професионализъм и постигнати резултати в борбата срещу трафика на хора с цел сексуална експлоатация и прането на пари. Служители от сектора са част от международен съвместен разследващ екип. В резултат на разследването  в България и Франция е разкрит канал за извеждане на млади жени за Франция. Установени и задържани са общо 9 трафиканти. Издадени са 16 Европейски заповеди за арест. Разпитани  са 51 жертви и свидетели на престъпната дейност.

         През 2016 г. служители от сектора придобиват информация за български граждани, които набират млади жени на територията на България и ги извеждат във Франция с цел сексуална експлоатация. Информацията се разширява, осъществяват се работни срещи и се обменя информация с Централната служба на Франция за борба с трафика на хора (OCRTEH). Работи се съвместно с българската прокуратура, следователи от НСлС, териториални структури на ДАНС.

         На 03.07.2018 г. едновременно на територията на три държави - България, Франция и Германия, се провежда международна операция за пресичане на трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Действията са под ръководството на директора на ГДГП, прокурор от Районната прокуратура в Оряхово - водещ разследването за България и съдия-следовател при Специализирания наказателен съд в град Нанси - водещ разследването за Франция.  Служители от Главна дирекция „Гранична полиция“, РДГП Бургас и РДГП Аерогари извършват оперативно-издирвателни действия на 11 адреса на територията на София, Софийска област и Бургас.

         В България са установени и задържани петима българи - организатори на трафика на жени с цел проституция. Към настоящия момент и петимата са екстрадирани във Франция. На територията на Франция и Германия са установени и задържани други четири лица, участници в престъпната организация. Осигурена е защита на жертва на трафика с помощта на неправителствени организации. При извършването на процесуално-следствените действия са събрани веществени доказателства - финансови средства, изделия от благородни метали, документи за парични преводи, които са предоставени на международния екип по разследването за документиране на престъпната дейност трафик на хора с цел сексуална експлоатация и пране на пари.       

         За извършената цялостна дейност от служителите от сектор „Противодействие на престъпността през ГКПП”, в ГДГП е получено благодарствено писмо от българския ръководещ прокурор и френските магистрати при Специализираната прокуратура в Нанси за безупречната организация при провеждането на международната операция. В писмото се отбелязва, че благодарение на професионализма на служителите от сектор „Противодействие на престъпността през ГКПП” в отдел „Противодействие на контрабандата и престъпността през държавната граница” в ГДГП е повишен авторитетът на МВР и българската прокуратура пред „EUROJUST” – Хага и чуждестранните магистрати.

         Професионално извършените оперативно-издирвателни действия, взаимодействието с партньорските служби и неправителствените организации  са основание за отличната оценка и присъденото второ място в колективните награди „Полицай на годината 2018“.

 

 

Изображения

 14 декември 2018 | 13:26