МВР

ГД "Гранична полиция"

 

22 май 2020

Отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение да влизат в България

От 22 май със заповед на министъра на здравеопазването временно се забранява влизането на територията на Република България на лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Забраната не се отнася за български граждани, членове на семействата на български граждани, лица със статут на постоянно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства. 

От днес, 22 май, отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение да влизат на територията на България.

Настоящата забрана не обхваща също медицински специалисти; транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари; екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз; чуждестранни официални длъжностни лица, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения.


При влизане на територията на България на 14-дневна карантина не подлежат български граждани и граждани на държави-членки на ЕС, които са:

•        лица, пътуващи по хуманитарни причини;

•        представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, включително лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност.

Това важи и за следните лица, независимо от тяхното гражданство:

•        медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;

•        работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

•        чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

•        погранични работници;

•        водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

•        водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки.

На 14-дневна карантина не подлежат и членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, когато срокът на техния престой в България е до 7 дни.

Всички останали лица се поставят под 14-дневна карантина в дома или в място за настаняване, което лицето е посочило.

 

С пълния текст на издадената Заповед № РД-01-274 можете да се запознаете тук:

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/21/1590075265420document_covid_rd-01-274_zabrana_za_vlizane_na_teritoriiata_na_rblgariia.pdf

 

 

 

Изображения

 22 май 2020 | 14:33