МВР

ГД "Национална полиция"

 

Заместник директор на Дирекция "Жандармерия"

комисар Станислав Иванов Теофиловкомисар Станислав Иванов Теофилов
Роден на 11 май 1970 г. в гр. Перник
Образование
2013г. Югозападен университет „Неофит Рилски”- Благоевград, „Правно–исторически факултет”, образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Право”
2000г. придобита образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” в АМВР – гр. София
1997г. висше образование в Академия на МВР, Факултет „Полиция”, придобита образователно квалификационна степен „бакалавър”, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” в АМВР – гр. София
Владее руски език.
Специализации
Януари 2018 г. Гармиш-Партенкирхен, Германия, триседмично обучение в Джордж Маршал Център, на тема „Регионална сигурност“
Юли 2013 Будапеща - обучение в международната полицейска академия правоприлагане (ILEA) при МВР на Република Унгария, специализирана за подготовка на офицери от правоохранителните структури на Източна Европа
Юни 2010г. - Тактическо учение на европейските полицейски структури за опазване на обществения ред и антитерористична намеса, проведено в Берлин – ФРГ
Месец септември 2006 г. - Институт за подготовка на ръководни служители провинция Северен Рейн Вестфалия – ФРГ
2007 г. - международна конференция по проблемите на младежта и населението в гр.Айнринг – ФРГ
Месец март 2006 г. - в полицейско училище Wurzburg провинция Бавария – ФРГ
Месец март 2002 г. - обучение по охрана по обществения ред, финансирано от програма ФАР на Европейска комисия, проведено от представители на испанското правителство
Курсове за квалификация
Курс за обучение за защита на класифицираната информация - 2005г., Академия на МВР
Курс за началници на сектори „Охранителна полиция” – 2003 г., Академия на МВР
Курс за ръководни кадри - 2002 г.,Академия на МВР
Курс по права на човека – 2002 г.,Академия на МВР
Професионална кариера
От 16 август 2018 г.  преназначен на на  длъжност заместник-директор на дирекция „Жандармерия“
От март 2015 г. е назначен на длъжност началник на отдел "Охранителна Полиция"
- ГДНП
От 05 август 2014 г. назначен на длъжност Заместник-директор на ГДОП, той и директор на дирекция „Опазване на обществения ред и контрол на пътното движение”
От 13 май 2014 г. назначен за началник на отдел „Транспортна полиция” при Главна дирекция „Национална полиция”МВР
От 24 януари 2014 г. – назначен за временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР – Перник
От месец юни 2012 г. - началник на отдел „Транспортна полиция” при Главна дирекция „Национална полиция”МВР
От май 2009 г. до януари 2012 г. – , директор на дирекция „Охранителна и пътна полиция”- ГД”Охранителна полиция”-МВР
От 2007 г. след конкурсна процедура - началник на отдел “Опазване на обществения ред и превенция” в ОДМВР-Перник
От 2004 г. до 2006 г. главен експерт в сектор „Териториална полиция” към направление „Охранителна полиция” при ДНСП – МВР
В периода 1990 г. – 2002 г. заема последователно всички длъжности в „Охранителна полиция” при РДВР – Перник до началник на сектор
Награди
Награждаван многократно с „Обявяване на благодарност”, Почетни знаци на МВР – ІІІ, ІІ и І степен и Почетен медал на МВР