МВР

ГД "Национална полиция"

 

Определяна на участник - "България Вендинг Сървисис" ООД, за спечелил проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот.

04 сеп 2019

Определяна на участник - "България Вендинг Сървисис" ООД, за спечелил проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ един кв. м. от фоайето на сграда казармен блок № 1, находящ се в гр. София, с предназначение - инсталиране на кафе автомат, открит със заповед № 8121з-733/26.06.2019 г.
Заповед на министъра на вътрешните работи

 04 септември 2019 | 15:21