МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦА "НЮ ИМИДЖ" ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА

30 авг 2019

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратена заповед № 3286з-3347/26.08.2019 г. по описа на ГДНП, за отнемане на притежавания от дружеството лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Заповедта е изпратена на заявения от Вас адрес. В ГДНП е постъпила обратна разписка, че не сте намерен на адреса и не Ви е връчена. Копие на заповедта може да получите в ГДНП на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1.

 30 август 2019 | 12:49