МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦА "СИГМА СЕКЮРИТИ" ЕООД ГР. ВРАЦА

30 авг 2019

На основание чл. 61, ал. 3, от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратено съобщение с № 328600-40718/20.08.2019 г. по описа на ГДНП, за започване на производство поо отнемане на издадения Ви лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Съобщението Ви е изпратено на заявения от Вас адрес. В ГДНП е постъпила обратна разписка, че не сте намерен на адреса и съобщението не Ви е връчено. Копие на съобщението може да получите в ГСНП на адрес гр. София-1715, бул. "Александър Малинов", № 1.

 30 август 2019 | 13:07