МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТЪРГОВЕЦА ХАРД СЕКЮРИТИ 2001 ООД ГР. ПЛЕВЕН

27 авг 2019

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнороцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че Ви е изпратена заповед № 3286з-3061/01.08.2019 г. по описа на ГДНП, за отнемане на притежавания лиценз за извършване на частна охранитерна дейност. Заповедта е изпратена на заявения от Вас адрес. В ГДНП е постъпила обратна разписка, че не сте намерен на адреса и не Ви е връчена. Копие на заповедта може да получите в ГДНП на адрес гр. София-1715, бул. Александър Малинов, № 1.

 27 август 2019 | 17:33